B a n d _p h o t o s

Photo session June, 2010
Photos shot by Patrick Forsgren (Photo72) / effects and processed by PM Saari (Saari Creations)
Lizard Eye
Lizard Eye

 

Photo session November, 2009
Photos shot by Sofia Silva (Metal Blast)
/ effects and processed by PM Saari (Saari Creations)
Lizard Eye
Lizard Eye

Fredrik ThörnblomLasse Gudmundsson
Ralph RydénPM Saari